Loveparade là sự kiện âm nhạc điện tử lớn nhất thế giới. Nó diễn ra hàng năm ở Berlin, Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Vào tháng 10 năm 2004 (ngày cụ thể TBA) Loveparade San Francisco (một tổ chức phi lợi nhuận 501-c3 ở San Francisco) sẽ tổ chức cuộc diễu hành lần đầu tiên đến Hoa Kỳ

Sứ mệnh của Loveparade San Francisco
Loveparade San Francisco tồn tại để sản xuất một cuộc diễu hành của tình yêu và sự đa dạng thông qua âm nhạc điện tử và khiêu vũ.

Liên hệ
Loveparade San Francisco
1388 Haight Street # 149
San Francisco CA 94117

phone: 415-820-1449
email: info@loveparadesf.org